1

2

3

4

5

 

Miejsce polityki w dzisiejszej rzeczywistości

W każdej rzeczywistości, polityka odgrywa znaczącą rolę. Jest to jeden, z podstawowych sposobów organizacji państwa. Zadaniem polityków jest czuwanie nad odpowiednim realizowaniem zadań społecznych oraz dbanie o wizerunek kraju. Niemniej jednak, realia pokazują, że owe zadania nie zawsze są wypełniane. Politycy mają wiele, odmiennych spraw na głowie. Wewnętrzne przepychanki oraz własne problemy osobowe zajmują pierwsze miejsca. Nic, zatem, dziwnego, że nastawienie społeczeństwa, do polityków, jest bardzo negatywne. Widzą oni problem, w ich działaniu. Zauważane są niedociągnięcie, w wywiązywaniu się z własnych obietnic oraz wszelkie nieprawidłowości wypełniania publicznych obowiązków. Za takie zachowania, przeciętny obywatel, nie miałby szans na zachowanie pracy, ale kręgu polityczne kierują się własnymi zasadami. Tutaj nie rządzą żądne zasady i regulaminy, nie ma określonych kanonów postępowania oraz brak jakichkolwiek zasad moralnych. Widoczne są, jednak, wewnętrzne przepychanki oraz prywatne batalie z rywalami. Jeden oskarża drugiego, zamiast skupić się nad rozwiązaniem problemu. Polityka jest, zatem, spornym i wielopłaszczyznowym aspektem życia. Można oceniać ją, w wybranych kategoriach. W zakres zainteresowania polityków, wchodzą odmienne problemy oraz odmienne zagadnienia życia społecznego.

Upadek muru berlińskiego – początek nowej polityki

Niemcy od zawsze odgrywali wielką rolę, mieli prawdziwy ciąg do władzy. Tak było już za czasów zakony krzyżackiego, który w realny sposób zagrażał Polsce i tak było później, tylko, że w dużo większej skali. Jednak był pewien moment, kiedy Niemcy mieli bardzo osłabioną pozycję, a mimo to, na stałe zapisali się na kartach historii. Chodzi o czasy zimnej wojny. Niemcy po II wojnie światowej, były bardzo osłabione i co ważniejsze podzielone na dwie części. Jedna należała do ZSRR i rządziła się prawami komunizmu. Druga natomiast została pod panowaniem demokratycznych Stanów Zjednoczonych. Rozłam, który wtedy powstał był ogromny. Jedna część kraju prężnie się rozwijała, usuwając wszelkie pozostałe, skutki wojen, druga natomiast została mocno w tyle. Każda osoba z komunistycznych Niemiec, chciała uciec, do tej drugiej, lepszej części. Niestety oddzielał je literalny, ale także symboliczny mur berliński. Ucieczka była prawie niemożliwa. Jednak nastał odpowiedni czas, w którym zmęczony i zdeterminowany naród niemiecki odegrał niebagatelną rolę w zmianie sytuacji światowej. Mur berliński upadł, a ludzie żyjący po dwóch stronach, w końcu mogli się zobaczyć. Dla świata był to symbol upadku komunizmu i powrotu do odpowiednich wartości. Widać, więc, że nawet osłabione Niemcy, potrafili zrobić coś, co na stałe wpisało się w karty historii.

Polityka – główny temat kabaretów

Kariera, to słowo zdaje się spełniać coraz ważniejszą rolę w społeczeństwie. Wiąże się z pozyskaniem poparcia, pomaga w zaspokojeniu potrzeb, a czasami po prostu próżności. Często kariera prowadzi ludzi do pewnego rodzaju nieczystej gry. Wyzbywają się oni swoich zasad i robią to, co może im zapewnić popularność. Tak właśnie jest w świecie polityki i jednocześnie telewizji. Jeśli chodzi o polityków znamy mnóstwo przykładów osób, które nieczystą grą zdobyły pozycję. Wyzbywając się zasad, postępując na granicy prawa, albo wprost poza nim mieli na oczach tylko jeden cel – wybicie się i zdobycie upragnionej władzy. Jednak przemysł telewizyjny nie pozostaje daleko w tyle. Ludzie dobrze wiedzą, że popularność prawie zawsze wiąże się z poświęceniem zasad. Gwiazdy często potrafią posłużyć się kłamstwem, czy spowodować skandal, tylko po to by się o nich słyszało. Ciekawym przykładem niebezpiecznej gry, są również kabarety. W końcu najczęstszym tematem, z którego bardzo chętnie szydzą są politycy. Chociaż w wielu sytuacjach, mają do tego uzasadnione powody, to jednak czasami sposób ich postępowania graniczy z pewnymi małymi kłamstwami i wyolbrzymieniami. Trzeba przyznać, że żadna ze stron, ani telewizja, ani polityka, nie jest czysta, jednak walczą oni o jeden, ten sam lektorat – o obywateli.

W pogoni za polityką ku uciesze ludzi

Telewizja ma ogromną moc. Osoby, które odpowiadają za to, co ukazuje się na łamach różnych programów telewizyjnych wpływają na naszą sytuację, światopogląd, a także stosunek do władz. Każdy program pokazuje coś innego. Wiadomości, chociaż na świecie są te same, to różne kanały mogą wybierać te, które chcą podać. Poza wiadomościami, które zajmują tylko ułamek informacji prezentowanych w telewizji, są też programy publicystyczne i rozrywkowe. To właśnie te, dają ludziom ogromną możliwość kształtowania zdania. Są bezwzględne nie tylko dla gwiazd, czy celebrytów, ale także dla polityków. Wyśmiewają każdy najmniejszy ich błąd. Wyłapują wszystkie potknięcia i pragną pokazać je w śmieszny sposób ludziom. To coś, co ma na nas ogromny wpływ. Nie możemy odciąć się od takich informacji, a przecież kształtują one naszą opinię o osobach, które większość z nas zaakceptowała przy wybieraniu władz. Takie programy wyśmiewając polityków, mogą zrobić dużo złego. Są pewne tematy, z których się żartuje, choć jest to bardzo niebezpieczne i tak jest właśnie tutaj. Politycy spełniają ogromną rolę w kształtowaniu państwa, dlatego podawanie informacji o wszystkich ich błędach i często powiększanie ich do ogromnej skali, może źle wpłynąć na sytuację ludzi. Każdy z nas powinien, więc, zachować rozsądny stosunek do podawanych nam informacji.

Wojna z podatkami

Świat podatków oparty jest na dwóch różnych dążeniach. Ludzie, chcą jak najbardziej je zminimalizować, bo po prostu nie zawsze mają na nie pieniądze. Natomiast politycy chcą je coraz bardziej powiększyć. Ich oddziaływanie jest ogromne. Przy pogłębianiu się długu publicznego, nic dziwnego, że władcy powiększają podatki, jednak jest to coś, czego my po prostu nie możemy znieść. Można się śmiać, w sytuacji, w której podatki są za wszystko. Mamy ustalone opłaty nawet od powietrza. Ze strony społeczeństwa, jest to coś, przez co bardzo cierpimy. Nikt nie chce oddawać ogromnej części swoich dochodów, tak po prostu. Nie jest to dla nas coś, z czym chcemy się pogodzić. Musimy jednak pamiętać, że podatki w pewnym stopniu zapewniają, nam jakiś poziom życia. Ze strony polityków sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Chcąc wywiązać się ze swoich obietnic i nie tnąc wydatków, decydują się na sytuację, w której podatki są coraz większe, ale państwo funkcjonuje. Dwie tak sprzeczne racje powodują cichą wojnę interesów. Nie można ich w żaden sposób pogodzić, a odgrywają za dużą rolę w naszym życiu, żeby się nad tym nie zastanawiać. Taki stan rzeczy będzie się cały czas pogłębiał, powodując coraz większe niezadowolenie społeczeństwa, a z punktu widzenia polityków, tylko postępującą bezradność. Wojna o podatki między społeczeństwem, a politykami, musi trwać.

Płacenie podatków – potrzebne?

Podejście polityki do gospodarki i ich wzajemne oddziaływania, były tematem ogromu dysput naukowych. Wielu twórców różnych teorii wyznawało zasady, które dzisiaj wpływają na kształtowanie się wzajemnych stosunków, tych dwóch podmiotów.Jednak w takiej sytuacji, wszystko odnosi się do płacenia podatków. W kraju to zwykle najbardziej kontrowersyjny temat. Autorzy teorii mieli różny stosunek do wnoszenia opłat przez lud. Przez wieki metody postępowania się zmieniały. Jednak trzeba przyznać, że podatki są bardzo potrzebne. W końcu zapewniają ład społeczny i rozwój państwa, tak bardzo potrzebny w ówczesnym świecie. Podatki dają nam wiele korzyści, o których zwykle nie myślimy. Przede wszystkim utrzymują państwo. Takie organy jak policja, straż pożarna, czy pogotowie ratunkowe, nie mogłyby istnieć bez podatków. I tak jest w wielu innych dziedzinach. Rozmyślając na ten temat, często zapominamy, że oceniając pewne sytuacje musimy zadbać o pełny wgląd w daną sprawę. Jeśli chcemy ocenić i rozliczyć władzę z występowania podatków, szczególnie, że są coraz większe, musimy wiedzieć, dlaczego tak się dzieje i pamiętać o tym, że w ogromnym stopniu pomagają one nam, nie politykom. Jeśli nasze pieniądze mają iść do kieszeni najbiedniejszych, nie natomiast do wzbogacających się polityków, to nie mamy powodów do uskarżania się.

Kultura polityczna na świecie

Pojęcie etyki, kultury, wzorca postępowania, ma coraz większe znaczenie w panowaniu władców, kształtowaniu się ustrojów politycznych, czy współżyciu jednostek w społeczeństwie. Każdy polityk dobrze wie, że musi postępować, według pewnego, z góry ustalonego wzorca. Dlaczego? Ponieważ tylko w ten sposób zdobędzie poparcie społeczeństwa. Taki niepisany kodeks kultury politycznej obowiązuje w coraz większej skali, szczególnie dzięki występowaniu demokracji. Dokonywanie wyborów przez lud, wiąże się z tym, że ci, którzy chcą rządzić muszą pozyskać ich sympatię. To bardzo ważne zagadnienie. Jednak czy faktycznie we wszystkich krajach obowiązuje? Oczywiście nie. Są państwa gdzie panuje reżim, a politycy, choć powinni wspierać lud, tak naprawdę go ciemiężą. Z drugiej strony nawet bardzo autorytatywni politycy, niektórych krajów, starają się zachować pozory. Taki właśnie jest Władimir Putin, utrzymuje pozory, dba o kulturę, mimo tego, że chce rządzić. W Polsce kultura polityczna odgrywa ogromną rolę. Każda wpadka jest bezlitośnie wyśmiewana przez komentatorów i jednocześnie zauważana przez grono wyborców. Politycy muszą kierować się pewnym wzorcem postępowania, bo w innym razie nie uzyskają wystarczającego poparcia. Jednak taka sytuacja, tak naprawdę wpływa na rozwój naszego kraju i świata.

Tsunami w Japonii

Polityka w dzisiejszym świecie musi sobie poradzić z ogromem problemów. Oprócz tych, które zależą od ludzi, sytuacji politycznej, czy gospodarki, są też wydarzenia, które w żaden sposób nie zostały spowodowane ingerencją ludzi, a potrafią wyrządzić ogromną krzywdę. Takimi sytuacjami, możemy nazwać klęski żywiołowe. Na świecie coraz częściej się pojawiają, powodując ogromne zamieszanie, szczególnie w sferze sprawowania władzy. W takim położeniu były wiele razy Stany Zjednoczone, czy inne kraje, tak bardzo odległe od nas. Wielkim echem odbiły się natomiast dwa tsunami, jedno z nich wystąpiło na Haiti, a drugie w Japonii. Dlaczego było o nich tak głośno? Ponieważ każde z tych wydarzeń pociągnęło za sobą tysiące ofiar, ale w zupełnie inny sposób wpłynęło na władzę. Haiti, jako kraj biedny, przez wiele lat, mimo pomocy krajów zewnętrznych nie będzie mógł podnieść się pod względem gospodarczym i społecznym z panowania tej klęski. Natomiast Japonia podjęła szybkie i zdecydowane działania. Społeczeństwo postawiło się w stan pełnej gotowości, a kraj, chociaż bardzo zniszczony szybko odzyskał swoją świetność. W dużej mierze jest to wpływ bogactwa państw. Domy na Haiti są nieporównywalnie słabsze, od tych, którymi szczycą się Japończycy. Jednak formy władzy i postawa społeczeństwa, najbardziej wpłynęły na kształtowanie tych sytuacji.

Podział na dwa bloki w Europie

Zimna wojna to okres, który w ogromny sposób wpłynął na Europę. Wiedzę o czasach przeszłych warto zdobywać, bo bardzo często, tłumaczy sytuację, w której znajdujemy się teraz i tak też było z tym, co działo się na świecie po drugiej wojnie światowej. Zimną wojną nazywamy okres, walki o wpływy między dwoma mocarstwami. Wtedy właśnie świat podzielił się na dwie części. Jedna z nich była demokratyczna, a druga komunistyczna. Jak to wyglądało? Stany Zjednoczone, pod swoją opieką i władzą, miały kraje bloku zachodniego, natomiast Związek Radziecki, opiekował się stroną wschodnią. Ich walka polegała na prześciganiu się w nowoczesności technicznej. Nie byli w stanie faktycznej wojny, ale starali się udowodnić, który z nich jest silniejszy. Ta sytuacja w ogromny sposób odbiła się na ówczesnej sytuacji krajów, przede wszystkim Europy. Choć związek radziecki przestał istnieć, a komunizm, to zamierzchły ustrój polityczny, który swoje miejsce ma tylko w kilku krajach na świecie, to jednak stary podział na dwa bloki, bardzo się utrwalił. W jaki sposób? Strona zachodnia uważana jest za tą rozwiniętą. Gospodarka i sytuacja społeczna tych krajów jest w dobrym stanie i stale zmierza ku nowoczesności, natomiast kraje wschodnie, które kiedyś były częścią ZSRR, albo znajdowały się pod ich władaniem, dzisiaj borykają się z coraz większym zacofaniem, problemami społecznymi i ubóstwem.

Imperialne zapędy Rosji

Na arenie politycznej od wielu wieków, możemy wyróżniać państwa, które spełniają ogromną rolę i te, które tej dominacji się podporządkowują. W ten sposób Stany Zjednoczone, są dzisiaj mocarstwem, ale z drugiej strony państwa takie jak również Polska, tej sytuacji się podporządkowują. W historii światowej, w której można wyróżnić wiele zwrotów akcji i zawirowań, zawsze widać było dążenia imperialistyczne państw. Takimi trzema szczególnie silnymi jednostkami były oczywiście Niemcy, Rosja i Stany Zjednoczone. Dzisiaj Niemcy mają ugruntowaną pozycję, której przynajmniej na razie nie starają się zmienić, choć z drugiej strony mają ogromny wpływ na Unię Europejską. USA preferuje politykę kształtowania wpływów na zasadzie pomocy. Zupełnie inaczej jest jednak z Rosją. To kraj, o ogromnym terytorium i takiej również sytuacji politycznej. Dążenia imperialistyczne tego narodu uwidaczniały się kiedyś, chociażby za panowania carów. W najjaśniejszy sposób można je było zaobserwować podczas wojen światowych, a później zimnej wojny, gdzie zdobywali całe terytoria. Jednak ta sytuacja się nie skończyła i wciąż widzimy takie dążenia, świadome, lub podświadome, u władców rosyjskich. Strefa ich wpływów od wielu lat opiera się na bloku wschodnim i to w ogromnym stopniu. Rosja dalej kształtuje sytuację polityczną innych krajów, kierując się chęcią zdobywania.